Tips og råd

Ring oss

Viktige huskeregler for ditt vannanlegg:

 1. La alle i husstanden vite hvor stoppekranen er. 

2. Steng vannet ved langtidsfravær eller ved akutt lekkasje. 

3. Sjekk rør og utstyr for synlige lekkasjer.

4. Rens sluk og vannlåser hvert halvår. 

5. Etterstram vannlåser ved behov. 

6. La en fagmann skifte eller reparere ditt VVS utstyr. 

7. Ha alltid grunnvarme i rom med rør og vvs utstyr vann på avveie kan få store konsekvenser.

Trådløs vannstopp ventil som stenger vannet , er påbudt på nye eneboliger og hytter.