Tjenester

Ring oss

Rørleggerservice / vedlikehold / utskifting av VVS utstyr

Vi utfører vanlig vedlikehold av rørsystemer for vann og avløp, vvs-armatur, kraner og vvs-utstyr, vedlikehold av fyringsanlegg med tilhørende installasjoner, radiatorer, varmtvannsberedere, etc.. Vi utfører staking og høytrykkspylling av forskjellige rør, samt kontroll av drenskummer o.l.

Avtale med Rørlegger utenom arbeidstid:

Vi har ikke vaktordning på helg, men avtaler kan gjøres. Takster vil etter kl 15.30 på hverdager, lørdag, søndag og helligdager, vil  være høyere enn i vår vanlige arbeidstid. Det ytes først og fremst nødhjelp. Er det mindre skader som er mulig å reparere så gjøres det. Har vi startet på jobb og den ikke kan gjøres ferdig da, skal vi fortsette på nærmeste vanlig arbeidsdag eller etter avtale.

 Prisinformasjon

Tid som faktureres er reisetid til og fra kunden,  og nødvendig tid til uttak og retur av matriell og verktøy. Matriell fra servicebil må også erstattes av rørlegger mot lager og tid til dette inngår også i totaltiden.  Kjøring av sevicebil pr km.

Spylling/tette avløp

Høytrykkspyling utføres når avløpsrør for vann og kloakk tetter seg.

Reperasjoner / rørlegger 

Planlagte reperasjoner eller utventede problem som oppstår og trenger rask utbedring for å hindre vannskader og andre ulemper

Frosne vannrør

vi utfører tining av vann- og avløpsrør

Modernisering

oppussing av bad og kjøkken/ totalrenovering

Noen av våre leverandører